PSYKOLOG INGERID ELGESEM BJELLAND
PSYKOLOG INGERID ELGESEM BJELLAND
Meny
 
Samtalebehandling
Refleksjon, aksept, utvikling og endring
 
Det er mange som ønsker å snakke med en psykolog en eller flere ganger i livet. Dette kan ha mange ulike årsaker. Det kan dreie seg om at man plages av gjentakende mønstre av vonde tanker og følelser, en opplevelse av at man mangler verktøy til å håndtere situasjoner eller relasjoner som man står i, eller et ønske om å forstå og bearbeide gamle eller nye sår. Mange kan oppleve å stå fast eller alene. Gjennom samtalebehandling kan man oppleve støtte, håp, nye perspektiver, reorientering og utvikling. Psykologisk behandling innebærer å bygge en relasjon til en terapeut som med psykologiske metoder kan hjelpe deg å reflektere på andre måter, få ny erkjennelse, akseptere deg selv og å våge utvikling og endring.