PSYKOLOG INGERID ELGESEM BJELLAND
PSYKOLOG INGERID ELGESEM BJELLAND
Meny
 
Om meg
Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Min kompetanse og erfaring strekker seg over arbeid med mange ulike psykiske helseplager, blant annet depresjon, angst, rus- og avhengighet, livskriser, traumer, familie- og parproblematikk, selvfølesesvansker og relasjonelle utfordringer. Jeg er opptatt av å møte de menneskene som kommer til meg med åpenhet og varme. Å kjenne seg trygg og ivaretatt gir mulighet for å utforske og forstå - og i sin tur finne aksept, lindring og endring.

Jeg benytter mange ulike terapeutiske metoder som er teoribaserte og forskningstøttede. I hovedsak er disse hentet fra tredjegenerasjons kognitiv atferdsterapi, særlig aksept- og verdibasert atferdsterapi (ACT), gestaltterapi, systemisk- og humanistisk psykologisk tradisjon. Jeg er under opplæring innen EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) - en metodikk for bearbeiding av vonde erfaringer, minner og traumer. Jeg er opptatt av å formidle psykologisk kunnskap til de som kommer til meg.

Jeg er medlem av Norsk psykologforening